OPEN HOUSE - TIẾT HỌC MỞ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ ĐỊNH Q12

OPEN HOUSE - TIẾT HỌC MỞ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ ĐỊNH Q12

OPEN HOUSE - TIẾT HỌC MỞ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ ĐỊNH Q12

OPEN HOUSE - TIẾT HỌC MỞ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ ĐỊNH Q12

OPEN HOUSE - TIẾT HỌC MỞ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ ĐỊNH Q12
OPEN HOUSE - TIẾT HỌC MỞ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ ĐỊNH Q12

OPEN HOUSE - TIẾT HỌC MỞ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ ĐỊNH Q12

???? OPEN HOUSE - TIẾT HỌC MỞ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ ĐỊNH Q12
✅ Nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Tiếng Anh trong thời kỳ hội nhập, vừa qua Trung tâm Ngoại ngữ CAM phối hợp cùng trường tiểu học Nguyễn Thị Định tổ chức hoạt động Open House, một tiết học mở trong môn Tiếng Anh ở lớp 2/6.
✏️ Open House là tiết học thực tế để đưa phụ huynh trải nghiệm một tiết học Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài và giáo viên đồng giảng. Qua đó phụ huynh sẽ hiểu rõ thêm về quá trình học cũng như chương trình dạy Tiếng Anh của nhà trường.
???? Cùng CAM xem lại những hình ảnh trong chương trình Open House nhé ????

Bài viết khác

Top