ENGLISH DAY - SUPPORT FOR THE EXAM SEASON - NGUYEN VINH NGHIEP SECONDARY SCHOOL

ENGLISH DAY - SUPPORT FOR THE EXAM SEASON - NGUYEN VINH NGHIEP SECONDARY SCHOOL

ENGLISH DAY - SUPPORT FOR THE EXAM SEASON - NGUYEN VINH NGHIEP SECONDARY SCHOOL

ENGLISH DAY - SUPPORT FOR THE EXAM SEASON - NGUYEN VINH NGHIEP SECONDARY SCHOOL

ENGLISH DAY - SUPPORT FOR THE EXAM SEASON - NGUYEN VINH NGHIEP SECONDARY SCHOOL
ENGLISH DAY - SUPPORT FOR THE EXAM SEASON - NGUYEN VINH NGHIEP SECONDARY SCHOOL

ENGLISH DAY - SUPPORT FOR THE EXAM SEASON - NGUYEN VINH NGHIEP SECONDARY SCHOOL

ENGLISH DAY - SUPPORT FOR THE EXAM SEASON - NGUYEN VINH NGHIEP SECONDARY SCHOOL ????????
Với mong muốn nâng cao kiến tạo ngôn ngữ - hoà nhập với Quốc tế, ICAN mang theo “Ngày hội giao tiếp tiếng Anh” đến khắp các trường lớp, nhằm tạo nên làn sóng tiếng Anh mạnh mẽ! Và ngày hôm nay ICAN đã có được cơ hội mang làn sóng tiếng Anh ICAN đến với trường trung học cơ sở Nguyễn Vĩnh Nghiệp!
Cảm ơn vì tất cả các bạn học sinh thân mến nơi đây, đã luôn nhiệt tình hưởng ứng sự kiện English Day! ❣️❣️
Hình ảnh học sinh trường Nguyễn Vĩnh Nghiệp năng động tham gia trò chơi Matching words

Bài viết khác

Top