Chị Ngô Ngọc Anh (Phụ huynh) - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CAM

Chị Ngô Ngọc Anh (Phụ huynh) - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CAM

Chị Ngô Ngọc Anh (Phụ huynh) - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CAM

Chị Ngô Ngọc Anh (Phụ huynh) - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CAM

Chị Ngô Ngọc Anh (Phụ huynh) - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CAM
Chị Ngô Ngọc Anh (Phụ huynh) - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CAM

Chị Ngô Ngọc Anh (Phụ huynh)

Tại ICAN CAM, có nhiều khóa học nhiều cấp độ dành cho mọi độ tuổi giúp con tôi có một lộ trình học Tiếng Anh xuyên suốt. Tôi rất hài lòng khi thấy khả năng tiến bộ của bé tăng theo từng ngày và gặt hái được nhiều thành tích tốt ở Trường.

Bài viết khác

Top