Bạn Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc - Sinh viên - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CAM

Bạn Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc - Sinh viên - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CAM

Bạn Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc - Sinh viên - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CAM

Bạn Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc - Sinh viên - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CAM

Bạn Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc - Sinh viên - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CAM
Bạn Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc - Sinh viên - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CAM

Bạn Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc - Sinh viên

Nhờ vào sự tận tình của các thầy cô tại ICAN CAM, mình đã tự tin giao tiếp và đạt được IELTS 6.0 khi đang học sinh viên năm 3. Tiếng Anh tốt giúp mình có được nhiều cơ hội trong tương lai, hiện tại mình đang làm trợ giảng và đã kiếm được tiền nhờ vào khả năng Tiếng Anh của mình.

Bài viết khác

Top