Tiếng Anh Thiếu Niên

Tiếng Anh Thiếu Niên

Tiếng Anh Thiếu Niên

Tiếng Anh Thiếu Niên

Tiếng Anh Thiếu Niên
Tiếng Anh Thiếu Niên

Tiếng Anh Thiếu Niên

Chương trình iSmartTeens dành cho học viên có độ tuổi từ 13 - 18 tuổi, mang đến cho các em khả năng giao tiếp Tiếng Anh lưu loát, áp sát kiến thức Trung Học Cơ Sở, hệ thống kiến thức để tự tin chinh phục các kỳ thi Anh Ngữ Quốc Tế Cambridge: KET, PET.
MỤC TIÊU
  • Mở rộng kiến thức và hiểu biết về văn hóa, môi trường và các vấn đề xã hội
  • Tập làm quen và nâng cao kỹ năng làm bài để tự tin tham gia các bài thi Quốc Tế: KET, PET
  • Tự tin thuyết trình bằng Tiếng Anh trước đám đông và giao tiếp lưu loát.
  • Rèn luyện kỹ năng tư duy, giao tiếp, hợp tác và hoàn thiện bản thân.
CHƯƠNG TRÌNH HỌC
  • MY KET: Thời lượng học: 12 khóa KET. 1 khóa/ 8 tuần
  • MY PET: Thời lượng học: 12 khóa PET. 1 khóa/ 8 tuần
PHƯƠNG PHÁP HỌC 4LS
Live - Nội dung bài học giúp các   => Learn - Bảng tương tác thông minh,        => Love - Học viên thường xuyên được tham          =>  Laugh - Tham gia CLB Tiếng Anh hàng
em mở rộng thêm kiến thức thực      đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, phụ           dự và kết nối với nhau thông các hoạt động             tuần với nhiều chủ đề khác nhau, các hoạt
tiễn về thế giới, văn hóa, các vấn       huynh sẽ được cập nhật thường xuyên        nhóm, các dự án mở và trau dồi niềm đam mê         động ngoại khóa hè và các lễ hội, sự kiện theo
đề về xã hội                                           về tình hình học viên, chuyên cần và sự       Tiếng Anh.                                                                     từng tháng.
                                                                tiến bộ của các em

Bài viết khác

Top