Tiếng Anh Thiếu Nhi

Tiếng Anh Thiếu Nhi

Tiếng Anh Thiếu Nhi

Tiếng Anh Thiếu Nhi

Tiếng Anh Thiếu Nhi
Tiếng Anh Thiếu Nhi

Tiếng Anh Thiếu Nhi

Chương trình iSmart Junior được thiết kế dành cho các bé ở độ tuổi từ 6 - 10 tuổi, giúp các em phát âm chuẩn xác, dạn dĩ giao tiếp và hệ thống kiến thức đầy đủ để tự tin chinh phục các kỳ thi Quốc Tế Cambridge: Starters, Movers & Flyers.
MỤC TIÊU
  • Làm quen với chương trình học iSMART JUNIOR
  • Rèn luyện phát triển 4 kỹ năng ngôn ngữ : Nghe, Nói, Đọc và Viết. Chú trọng phát triển kỹ năng đọc và viết cho trẻ
  • Xây dựng phương pháp học tập, khơi gợi niềm đam mê môn học
  • Chuẩn bị cho trẻ các kỹ năng và phương pháp học cần thiết để bước vào các kỳ thi Anh Ngữ Quốc Tế Cambrige: Starters, Movers và Flyers.
CHƯƠNG TRÌNH HỌC
  • Jumpstart: Dành cho bé 6 tuổi, chưa biết viết và chưa tiếp xúc với Tiếng Anh. Thời lượng học: 10 tuần
  • iStarters: Dành cho bé 6 - 10 tuổi, đã biết đọc viết, đã biết hoặc chưa biết về Tiếng Anh. Thời lượng học: 9 - 12 khóa, 1 khóa/ 8 tuần.
  • iMovers: Dành cho bé 6- 10 tuổi, đã đạt được từ 10 khiên trở lên trong kỳ thi Starters của Đại học Cambridge. Thời lượng: 9 - 12 khóa, 1 khóa/ 8 tuần
  • iFlyers: Dành cho bé 6 - 10 tuổi, đã đạt được từ 10 khiên trở lên trong kỳ thi Movers của Đại học Cambridge. Thời lượng: 9 - 12 khóa, 1 khóa/ 8 tuần.
PHƯƠNG PHÁP HỌC 4LS
Live - Nội dung bài học, sinh        =>    Learn - Môi trường học 100% Tiếng         =>   Love - Thúc đẩy niềm đam mê     =>   Laugh: Trải nghiệm khám phá thế
động, hấp dẫn, gần gũi với các            Anh,  bảng tương tác hiện đại, phần               Tiếng Anh thông qua các cuộc           giới thông qua các hoạt động ngoại
chủ đề thực tế, áp sát kiến thức          mềm đọc sách độc quyền giúp bé phát           thi năng khiếu, ca hát, phát triển        khóa, các thí nghiệm khoa học và CLB
trường học.                                            âm chuẩn xác.                                                     kỹ năng cần thiết của công dân         Tiếng Anh, phát triển kỹ năng sống và
                                                                                                                                               toàn cầu thế kỷ 21.                              kết nối với bạn bè xung quanh.

Bài viết khác

Top