Tiếng Anh Mẫu Giáo

Tiếng Anh Mẫu Giáo

Tiếng Anh Mẫu Giáo

Tiếng Anh Mẫu Giáo

Tiếng Anh Mẫu Giáo
Tiếng Anh Mẫu Giáo

Tiếng Anh Mẫu Giáo

Learn With Ollie

Rebecca Williams Salvador

Nhà xuất bản: Richmond

Số cấp độ: 3

Độ tuổi: 3 -5

Learn with Ollie là một bộ sách mới và thú vị cung cấp cho trẻ nhỏ những kiến thức nền tảng cho việc học tiếng Anh về sau. Bộ sách tập trung phát triển ở trẻ nhỏ không chỉ về khả năng ngôn ngữ mà còn về kỹ năng xã hội, khả năng cảm thụ, thể chất và nhận thức.

Điểm nổi bật:

  • Từ Vựng và Khái niệm căn bản được trình bày qua các hình ảnh minh họa hấp dẫn.
  • Các câu chuyện phong phú cung cấp đa dạng nguồn kiến thức.
  • Các kĩ năng mềm chủ đạo được tích hợp vào chương trình dạy ngôn ngữ.
  • Mỗi bài học tập trung định hướng vào các giá trị và các thói quen tốt thông qua các chủ đề được cá nhân hóa.
MỤC TIÊU
  • Phát triển tư duy và cảm xúc – một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong giai đoạn từ 1-6 tuổi -  thông qua các hoạt động ca, múa, diễn kịch,...bằng tiếng Anh
  • Làm quen với tiếng Anh một cách nhẹ nhàng, vui nhộn bằng các trò chơi, các videos, phần mềm học tiếng Anh chuyên dụng và các hoạt động cặp, nhóm, tập thể.
  • Chuẩn bị kiến thức Tiếng Anh để bước vào chương trình tiếng Anh tiểu học với các kỳ thi đầy thách thức dành cho trẻ STARTERS, MOVERS, FLYERS
CHƯƠNG TRÌNH HỌC
  •  Learn with Ollie1: Dành cho các bé từ 4 - 5 tuổi. Thời lượng học: 6 khóa (Khóa 8 tuần)
  • Learn with Ollie 2 : Dành cho các bé từ 5 - 6 tuổi. Thời lượng học: 6 khóa (Khóa 8 tuần)
PHƯƠNG PHÁP HỌC 4LS
Live - Làm quen với      =>  Love - Khơi gợi niềm đam     => Laugh - Cùng học kỹ năng sống   => Learn - Môi trường học tập chuyên
Tiếng Anh thông qua          mê Tiếng Anh thông qua             thông qua Các CLB Tiếng Anh,          nghiệp, lớp học thông minh, bảng
các chủ đề gần gũi với       hoạt động ca hát, diễn kịch,        các cuộc thi và xây dựng kết nối       tương tác hiện đại, phần mềm Tiếng
cuộc sống                            thỏa sức đam mê của bé             với bạn bè, thầy cô                              Anh hấp dẫn


 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6n1pFwN-r9s&t=79s

Bài viết khác

Top