Luyện thi TOEIC

Luyện thi TOEIC

Luyện thi TOEIC

Luyện thi TOEIC

Luyện thi TOEIC
Luyện thi TOEIC

Luyện thi TOEIC

Chương trình Luyện thi TOEIC dành cho các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp chuẩn bị đi làm,  là chương trình kiểm tra và xây dựng tiêu chuẩn Anh ngữ trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế. Hiện nay, hầu hết các công ty sử dụng chứng chỉ TOEIC như một công cụ để đánh giá khả năng sử dụng Tiếng Anh và là tiêu chuẩn tuyển dụng.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Bài viết khác

Top